The Artistic Mayhem of Susan Pfeiffer

Gull & Bull Character Design - Ruff & Finals

Ruff Character Design Work

GBruffs/TIMEgull.jpg GBruffs/gullWar.jpg GBruffs/gullMoon.jpg GBruffs/gullModel.jpg
GBruffs/gullBull.jpg GBruffs/gull2.jpg GBruffs/gullBoxin.jpg GBruffs/gullBabe.jpg
GBruffs/gull1.jpg GBruffs/GullCup.jpg GBruffs/bullModel.jpg GBruffs/bull3.jpg
GBruffs/bull2.jpg GBruffs/bull1.jpg

Finished Design Work

GBfinal/bullWelcome.jpg GBfinal/BullWar.jpg GBfinal/BullBox.jpg GBfinal/BabeRuth.jpg
GBfinal/gullbullRatpack.jpg GBfinal/gullMarilyn.jpg GBfinal/gullBullRun.jpg GBfinal/gullBox.jpg
GBfinal/GullBeer.jpg GBfinal/gullabill.jpg GBfinal/gullWoodstock.jpg GBfinal/gullMoon.jpg
GBfinal/GBwebsite.jpg

"No matter where you go, there you are." Buckaroo Banzai